Jeg vil leve med hjeret

med magefølelsen

med intuisjonen

Frykten skal ikke lede meg

Jeg vil leve levende

Jeg lover ikke fravær

av sorger og nederlag

Men frykten skal ikke lede meg

Jeg vil kjenne gleder,

som virkelig gleder

 

E. Rygge