Livet

har mange fargar

Me vandrer i ein palett

Alle slags fargar

me møter

Nyansane ligg tett

Det finst klare og lyse fargar

som gjer vegen lett å gå

Det finst mørke, diffuse skuggar

som gjer det vanskeleg å sjå

Vegen gjennom livet

er å gå i eit fargekart

Me skal møte og meistre så mangt

heilt frå den spede start

 

Wenche Frantzen