De syv psykiske helserettighetene

 

Å skape god psykisk helse er en viktig målsetting for alle som yter helse- og omsorgstjenester. God psykisk helse skapes generelt gjennom samhandling med andre mennesker i det daglige livet.

Når den psykiske helsen er god har vi en følelse av trygghet, tilhørighet, mestring og at du er en del av noe større enn deg.  Du vet hvem du er og hva du står for, du har en følelse av identitet. Arne Holte psykolog og professor helsepsykologi, oppsummerer dette i det han kaller «De syv psykiske helserettighetene» i en artikkel i Norsk Psykologiforening. De viktigste arenaene for samhandling og utvikling av psykisk helse er der vi oppholder oss i det daglige, gjennom familieliv, barnehage og skole, arbeidsliv og i fritid. Det er i det daglige grunnlaget for psykisk helse legges.  

De syv psykiske helserettighetene er i følge Arne Holte, sitat:

  • Identitet og selvrespekt: Følelsen av at du er noen og at du er noe verdt.
  • Mening i livet: Følelsen av at du er del av noe som er større enn deg selv, at det er noen som trenger deg. Det kan være familien, venner, barnehagen, skolen, nabolaget, jobben, eller en organisasjon. Du kan også hente denne følelsen fra religion eller filosofi.
  • Mestring: Følelsen av at du duger til noe, at det er et eller annet du får til. Det er nesten det samme hva det er, bare det er noe.
  • Tilhørighet: Følelsen av at du hører til noen, at du hører hjemme et sted.
  • Trygghet: Følelsen av at du kan tenke, føle og utfolde deg uten å være redd. Kanskje ikke alltid, men som oftest.
  • Deltakelse og involvering: Følelsen av at det faktisk spiller en rolle for noen andre hva du gjør eller ikke gjør.
  • Fellesskap: Følelsen av at du har noen som du kan dele tanker, følelser og erfaringer med, noen som kjenner deg, som bryr seg om deg og som du vet at vil passe på en når det trengs. Du er ikke alene.  (Holte, A., Norsk Psykologiforening, 15.06.2015)

Forebygging av psykiske lidelser betyr å redusere omfanget/ hindre at sykdom oppstår. Hvordan gjør vi det? Et viktig stikkord er økt kunnskap og kompetanse om hvordan psykisk helse bygges. Arne Holte (2016) presenterer fem veier som fører frem til de syv helserettighetene og god psykisk helse.

Den første veien er gjennom å knytte sosiale bånd til andre mennesker.
Den andre veien er å være fysisk aktiv i en aktivitet man trives med.
Den tredje veien er å være tilstede i det du gjør eller der du befinner deg.
Den fjerde veien er å fortsette å lære og å utforske.
Den femte veien er å være noe for andre, for eksempel å kunne glede noen.