30. des, 2019

Livet har både lys og mørke

Enno eit år har gått. Eit år i livet. Eit år med mange gleder. Gode opplevingar. Eit år med ny lærdom, møte med nye menneske. Eit år med mykje smerte. Ein smertetilstand i utvikling. Kroppsleg smerte som tærer på psyken. Eit år som gitt både godt og vondt. Og dei nyanser som er i mellom.

Enno eit år har gått, på godt og vondt. Slik er det. Slik er livet. Å vere i livet er å oppleve både det gode og det vonde, og dei nyanser som er i mellom. Livet er ikkje berre godt. Det er ikkje berre vondt heller. Livet er ikkje anten kvitt eller svart. Det har mange fargar. Livet utfordrar oss til å ta dei fargane me møter. Frå det lyse og kvite til det mørke og svarte. Slik er det å leve. 

Å vere i det lyse er godt. Når me får vere i det gode, er det viktig å nyte det. Ta det gode til seg, samle på det, lagre det i minnet. Når mørket råkar oss, er det vondt. Det er vanskeleg og vondt å vera i mørket. Når me er i mørket handler det om å halde det ut. I mørket er det vanskeleg å sjå det som er godt. Men me veit at det er der. Me har det i minnet. Og me har det i håpet. Me må halde fast på minne og håp om det gode. Om mørket råkar, tyder ikkje det at lyset er borte for alltid. Lyset er der. Det finst. Lyset me treng, finst der ute. Og me kan finne det igjen. Me må halde fast på minne og håp om det gode, me må halde ut mørket til me når ut til lyset igjen. 

Enno eit år har gått. Eit år med mange gleder. Eit år med mykje smerter. Eit år som har gitt både det eine og det andre. Det gode og det vonde. Og nyansene i mellom. Slik er det. Og slik vil det halde fram med å vere.

Eit nytt år opnar seg. Eit nytt år utan forventningar om at alt skal bli bra. Eit nytt år som vil gi meg både det gode og det vonde. Og nyansene som er i mellom. Fordi slik er det å vere menneske. Slik er det å leve. Livet har både lyse og mørke fargar. I det lyse skal eg nyte. Samle på det gode og lagre det i minnet. I det mørke skal eg halde ut. Halde fast på gode minne og håp, og halde ut mørket til eg når ut til lyset igjen.

Eit nytt år opnar seg, og me ønskjer kvarandre eit godt nytt år. Me veit at det ikkje kan bli berre godt. Men me kan alltid ønskje det gode for kvarandre. Så til deg som les dette, ønskjer eg eit godt nytt år. 

Og så vil eg dele nokre ord som J.W. Goethe skal ha sagt:

"NYT NÅR DU KAN. HOLD UT NÅR DU MÅ."