27. des, 2019

Eg er heldig

Eg er heldig. Eg lever åleine og bur åleine, men eg er ikkje einsam. Eg har nær familie rundt meg. Me bur innanfor kort avstand til kvarandre. Me snakkast ikkje kvar dag. Me møtes ikkje kvar veke. Men me har kvarandre. Me er der for kvarandre. 

Eg er heldig. Eg kan velge korleis eg vil bruke dagane mine. Eg kan velge korleis eg vil bruke tida mi. Eg kan velge mitt liv. 

Eg har levd nesten heile mitt vaksne liv med psykiske og etterkvart kroppslege plager. Til tider har livet vore frykteleg tungt og smertefullt. Eg har framleis dagar som er smertefulle. Dei siste åra er det dei kroppslege smertene som plager mest. Eg har dagar med så kraftig hodepine og så sterke nakkesmerter at eg ikkje er i stand til anna enn å tåle smertene. Eg har dagar der eg opplever livet som ei svært stor utfordring. Men det er ikkje heile livet mitt. Slike dagar er ein del av livet. Det er ein del av det å vere meg. Men livet er meir. Så mykje meir. Og eg er meir. Eg er meir enn det helseplagene mine gjer meg til på dårlege dagar. Eg har mine diagnoser, men eg er ikkje diagnosene mine. Livet mitt er rett nok ein del prega av at eg har dei plagene eg har. Men livet mitt er meir enn det. Så mykje meir. 

Eg lever åleine. Eg bur åleine. Eg er ikkje einsam. Eg har nær familie rundt meg. Me har kvarandre. Me er der for kvarandre. Eg er heldig.