19. jul, 2019

Nokre gongar må ein berre akseptere

Nokre gongar må ein akseptere at det er ro som skal til. Akseptere at kroppen treng ro. Ro og avspenning. Nokre gongar må ein berre akseptere det. Ikkje stresse seg sjølv med tankar om alt ein har lyst til. Nokre gongar må ein la slike tankar fare. Gje slepp på dei og konsentrere seg om å finne ro og avspenning. Fordi kroppen fortel at det er det den treng. I dag er det det den treng. Ro og avspenning. Nokre gongar må ein berre akseptere at det er slik det er. Akseptere at i dag er det ro som skal til.