3. jun, 2019

Nokre dagar kan det vesle vere stort

Når konkurrenten din er ein kropp som av ulike årsaker er prega av trøttleik og utmatting, kan det som for mange er daglegdagse, små gjeremål vere ein siger å få til. Når du kjenner deg så trøtt og utmatta at du nesten ikkje greier å halde augene opne, så trøtt og utmatta at det er ein kraftanstrengelse å reise seg frå stolen og få gjort sjølv den minste ting, er det å faktisk greie det ein siger.

I går hadde eg ein slik dag. Ein dag med kjensle av å vere overmanna av trøttleik og utmatting. Eg hadde to valg: Gje etter for trøttleik og utmatting, eller ta kraftanstrengelsen det var å reise meg frå stolen og gjere noko.

"Bra, Wenche! Du valgte kraftanstrengelsen framfor å gi etter for trøttleik og utmatting. Du har fått til noko i dag. Ikkje mykje, men noko. For deg, i dag, er det ein siger. Din siger."

Nokre dagar kan det vesle vere stort. 🙂