2. jan, 2018

Den gode morgonstunda

Å vakne tidleg på morgonen av at ein liten hund "krafser" på dyna, stå opp og ta hunden med ut så ho får gjere det ho skal, gå inn igjen og lage kaffi, kjenne kaffilukta medan kaffitrakteren jobbar på, nyte morgonkaffi i ei stille, roleg og lang morgonstund, ha låg grad av smerter og hodepine, det er den andre dagen i eitt heilt nytt år..... Akkurat no, akkurat her og no, kjenner eg at det er godt å vere til🙂