12. okt, 2015

Nytt perspektiv og kanskje eit vendepunkt?

Den Gode Samtalen med min personlige veileder i dag🙂Og kanskje eit lite vendepunkt...?🙂 Eg sit iallefall igjen med ei oppleving av å sjå ting i eit anna perspektiv 🙃 Eit oppløftande perspektiv👍🤩 Og ikkje minst; eg sit igjen med ei god kjensle av å ha verdi - ei god kjensle av likeverd🤩 Tusen takk! Du er god👍Eg ser fram til å ha deg med på vegen vidare i det nye perspektivet.🤩