12. okt, 2015

Nytt perspektiv og kanskje eit vendepunkt?

Den Gode Samtalen med min personlige veileder i dagKulOg kanskje eit lite vendepunkt...?Kul Eg sit iallefall igjen med ei oppleving av å sjå ting i eit anna perspektiv Ha ha Eit oppløftande perspektivLikerWhow Og ikkje minst; eg sit igjen med ei god kjensle av å ha verdi - ei god kjensle av likeverdWhow Tusen takk! Du er godLikerEg ser fram til å ha deg med på vegen vidare i det nye perspektivet.Whow