13. aug, 2015

Eg har teke ei avgjersle. Eg kjenner at den er riktig.

Eg har teke ei avgjersle. Eg er heilt sikker. Eg kjenner at det er det riktige.

Eg vil "rusle" vidare framover på den vegen eg allereie går på!  Eg veit at det ikkje berre vil gå rett fram. Eg veit at eg vil komme til krevande parti med motstand, i ulike grader. Eg veit at eg kan møte motstand som blir så krevande at eg kan begynne å tvile.....Men eg veit også - av erfaring - at å velge det andre alternativet vil bli mykje tøffare og vere så tidkrevande at det ikkje er verdt det. 

Eg vil vidare framover på den vegen eg har valgt, med dei motbakkane og svingane og "humpane" som måtte dukke opp. Eg er heilt sikker! Eg kjenner at det er det riktige!🙂