22. jul, 2015

Me har alle vår egen virkelighet.

22. juli...  Dagen for ettertanke. Dagen for perspektiv. Men samtidig; me har alle vår egen virkelighet. Me har alle våre egne små og store sorger, våre små og store kamper. Og det må me ha lov til. Det betyr ikkje at me ikkje kan ha empati med andre. Det betyr ikkje at me ikkje kan vise støtte i andre si sorg. Men me har alle vår egen virkelighet i våre egne liv, og det må me ha lov til.