9. jul, 2015

Små drypp av gleder

Små drypp av gleder - det kan bety så mykje! Å prate og "pludre" med ein liten baby, få respons tilbake i form av smil, tindrande augo og go'lydar - eit lite drypp av ei stor gledeHjerte DET er fint, det!Smiler
 stort