8. jul, 2015

Når følelsar tar kraften i frå tankane.

Tanken har kraft - men likevel.....av og til blir det slik at følelsane dominerer, og tanken mister litt av kraften. Det kan opplevast som eit nederlag eller tilbakesteg der og då. Men, det går over. Når følelsane har fått gjort seg ferdige med å "rase rundt" på innsida, mister dei si kraft. Og fokus kan igjen rettast mot oppbyggande tankar, og finne tilbake til kraften i dei!🙂