24. jun, 2015

Ut på tur er gevinst, uansett utgangspunkt.

Kviledag og restituering etter treningsøkta i går. Ei treningsøkt som for meg var krevande, der eg pressa meg heilt opp mot mi toleransegrense. Eg kjenner den godt i kroppen i dag, men tok meg likevel ein liten kveldstur i roleg tempo.  Og eg kan slå fast at 'vondtene' ikkje vart noko særlig verre av det😉Konklusjon = smertene er no der, enten eg er i ro eller eg er i aktivitet, og det å gå ut på tur gir god gevinst på andre måtar uansett🙂