8. jun, 2015

Spørsmålstegn

Eit spørsmålstegn - eit stort spørsmålstegn som okkuperer tankane mine. Det er vanskelig å finne heilt ro så lenge det er der. For å finne ro, må eg føle at eg har kontroll. For å føle at eg har kontroll, må eg ta eit valg. Eg må bestemme meg for kva som er mitt svar til spørsmålstegnet! Så lett, men likevel så vanskelig.