22. mai, 2015

Stopp tankane! Rett og slett!

Ei ny helseutfordring som krever vidare utredning har meldt sin ankomst. Og BANG! Automatiske, negative tankar om kva som kan bli følgene av dette, strøymer på....Nei, Wenche! STOPP! Du har ingen anelse om kva dette kan innebære, du kan umulig finne eit svar uansett kor mykje du tenker på det. Slike tankar har absolutt ingen nytteverdi. Det einaste dei greier å gjere er å dra deg ned. Så STOPP! Rett og slett!